تاریخ شمسی :
شنبه - ۱ مهر - ۱۳۹۶

دبیرشورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان تهران:

درتهران بین 560 هزار تا 840 نفر معتاد هستند اگر مصرف روزانه هر معتاد را یک تا 2گرم محاسبه کنیم با یک حساب سر انگشتی روزانه بین یک تا 1.5تن مواد مخدر درتهران دود می شود.

منبع:عصر ایران