1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

مسوول دفتر پیشگیری از اعتیاد اداره کل بهزیستی استان کرمان بر بومی سازی آموزش های پیشگیری از اعتیاد با توجه به خرده فرهنگ های هر منطقه تاکید کرد.

روان درمانگر دانشگاه تهران تفکر انتقادی را مهارت و ظرفیتی دانست کرد که توانایی انطباق با شرایط را به فرد می دهد.

یک پژوهشگر اعتیاد گفت: مدارس در کنار محتوای مشخص و آشکار آموزشی باید یک محتوای مخفی هم داشته باشند و به دانش آموز چگونگی یک زندگی سالم را بیاموزند.

مدرس مطالعات خانواده در دانشگاه علوم کاربردی بهزیستی کرمان گفت: کودکان قلدر و پرخاشگر بیشتر در محیط های نا مناسب و در جمع دوستان ناباب قرار می گیرند و به همین دلیل بیشتر به سوءمصرف مواد مخدر روی می آورند.

عضو هیات علمی پژوهشکده علوم شناختی گفت: مهارت‌های تنظیم هیجان به نوجوانانی که درمعرض فشارهای روحی جدی هستند می آموزد چگونه با مشکلات خود برخورد کنند.

مسوول روانشناسی و مشاوره اداره کل زندان های استان کرمان گفت: بسترسازی و رشد اعتقادی، عاطفی، اجتماعی و اقتصادی در خانواده می تواند فرزندان خانواده های آسیب دیده را از گرایش به آسیب های اجتماعی دور نگه دارد.

سخنگوی اسبق کمیته ملی مبارزه با دوپینگ (نادو) استفاده از داروهای نیروزای مجاز را زمینه ساز گرایش به داروهای غیرمجاز و اعتیاد دانست.

روانپزشک عضو مرکز ملی مطالعات اعتیاد، نوجوانی را بهترین زمان برای آموختن کنترل خشم و سایر هیجان‌ها به فرزندان دانست.

رییس انجمن روانشناسان اجتماعی ایران گفت:«مدیریت شادی برای کمک کردن به تولید افکار مثبت ارادی یک ضرورت اجتناب ناپذیر است.»

رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران یکی از مولفه های تاثیر گذار در حوزه پیشگیری از آسیب های اجتماعی را استفاده از ظرفیت های فرهنگی دانست و گفت: دین بخشی از این ظرفیت های فرهنگی است.

صفحه 1 از 2

اختلال حافظه، توهم، بدبینی و جنون روانی، سوغات مصرف شیشه است.                              والدین گرامی: با پرهیز از تحقیر، تنبیه بدنی و مقایسه، آسیب پذیری فرزندتان را در برابر اعتیاد کاهش دهید.                              باور نادرستی که خیلی ها را معتاد کرد: اگر ظرفیت داشته باشی، مصرف تفریحی مواد معتادت نمی کند.                             نوجوان عزیز: اعتیاد با این جملات شروع می شود: بیا امتحان کن، فقط یکبار.                             این خانواده ها مراقب باشند: خانواده های از هم پاشیده، بی بند و بار، سخت گیر و کم اطلاع در مورد اعتیاد.