1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

مقدمه

اعتياد به عنوان يك آسيب و معضل اجتماعی، بهداشتی، اقتصادی و فرهنگی با پيچيدگی های خاص خود حاكميت ملي، امنيت و استقلال كشور ما را تحت تأثير قرار داده و با توجه به مسائل جنبي آن مي توان ادعا كرد كه ارزش هاي انساني و نيز هويت ملي درمعرض خطر و آسيب اين آفت بزرگ قرار گرفته است .

واقعیت این است که نمی‌توان به درستی زمان آشنایی انسان با مواد مخدر را مشخص کرد ولی از آغاز پیدایش حیات، انسان‌ها برای تسکین آلام و یا حداقل برای کاهش دردهای خود از آن استفاده می‌کردند.

سوء مصرف موادمخدر، امروزه پا را از مرز اختلالات فردي و روان‌شناختي فراتر نهاده و به يك معضل اجتماعي تبديل شده است. شيوع روزافزون، درگيري اقشار مختلف اجتماعي در مصرف، تنوع گسترده و كاهش سن ابتلا، دانشمندان و برنامه‌ريزان را بر آن داشته تا نسبت به حل آن چاره‌جويي نمايند.

امروزه نقش عوامل اجتماعی در سلامت روانی به طور قابل توجهی مشخص شده است. رشد و گسترش توجه به عوامل اجتماعی و نقش آنها در سلامت روانی در کشورهاي جهان سوم همزمان با رشد و توسعه سرمایه اجتماعی بوده و لازم است مدل‌هاي اجتماعی سلامت روانی شکل گیرد. سرمایه اجتماعی به عنوان عاملی براي موفقیت در برنامه‌هاي رفاه اجتماعی در سلامت اجتماعی مورد بحث است و به همین دلیل نیز امروزه در بررسی و تدوین شاخص‌هاي اجتماعی و توسعه، توسط سازمان‌هاي معتبر جهانی، جایگاه خاصی را به خود اختصاص داده است.

امروزه سوء مصرف الکل، مواد غیر قانونی و داروهای مجاز به یکی از معضلات بهداشتی بزرگ در سطح جهانی تبدیل شده است. مطالعات موجود، ارتباط نیرومندی را بین سوء مصرف مواد در دوران نوجوانی و تبدیل شدن به مصرف‌کننده‌ی مشکل‌زا در دوران بزرگسالی آشکار کرده‌اند.

ارزشيابي روشي براي تحليل وضعيت موجود سازمان يا سيستم و شناخت دقيق و ارزش‌گذاري عملكرد آن بر مبناي اهداف و منابع مصرف شده است. ارزشيابي يك راه منظم براي آموختن تجارب و بكارگيري اين آموخته‌ها در استفاده بهينه از منابع موجود، بهبود فعاليت‌هاي جاري و ارتقاي برنامه‌ريزي را ارائه مي‌دهد. معيارهايي كه در ارزشيابي مورد سنجش قرار مي‌گيرند شامل مرتبط بودن، متناسب بودن، پايداري، كارآيي، اثربخشي و اثرات نهايي هستند. ارزشيابي فرآيند سلسله اقدامات رسمي به منظور «قضاوت ارزشي» درباره عملكرد سازمان در يك مقطع يا فاصله زماني است كه تكرار مي‌گردد.

صفحه 1 از 16

اختلال حافظه، توهم، بدبینی و جنون روانی، سوغات مصرف شیشه است.                              والدین گرامی: با پرهیز از تحقیر، تنبیه بدنی و مقایسه، آسیب پذیری فرزندتان را در برابر اعتیاد کاهش دهید.                              باور نادرستی که خیلی ها را معتاد کرد: اگر ظرفیت داشته باشی، مصرف تفریحی مواد معتادت نمی کند.                             نوجوان عزیز: اعتیاد با این جملات شروع می شود: بیا امتحان کن، فقط یکبار.                             این خانواده ها مراقب باشند: خانواده های از هم پاشیده، بی بند و بار، سخت گیر و کم اطلاع در مورد اعتیاد.