1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

طبق تعریف استرس یا فشار روانی عبارت است از هر موقعیتی که فرد مجبور شود سازگاری معمول خود را تغییر دهد،حال این موقعیت ممکن است نمره پایین ارزشیابی عملکرد بوده و برای ما کاملا ناخوشایند باشد،و یا خریدن یک خانه جدید باشد که احتمالا برای بسیاری از ما ناخوشایند محسوب می شود.

دوشنبه, 30 دی 1392 ساعت 22:27

پوستر:توانایی مقابله با هیجان

این توانایی فرد را قادر می سازد تا هیجان ها را در خود و دیگران تشخیص داده ،نحوه تاثیر هیجان ها بر رفتار را بداند و بتواند واکنش مناسبی به هیجان های مختلف نشان دهد.

دوشنبه, 30 دی 1392 ساعت 22:25

پوستر:توانایی همدلی

توانایی همدلی یعنی قابلیت شناخت احساسات دیگران...

دوشنبه, 30 دی 1392 ساعت 22:23

پوستر:توانایی خودآگاهی

مهارت خودآگاهی،توانایی شناخت و آگاهی از خصوصیات ،نقاط ضعف و قوت،خواسته ها،ترس ها و انزجارهاست.

دوشنبه, 30 دی 1392 ساعت 22:23

پوستر:توانایی روابط بین فردی

ارتباط بین فردی فرابندی است که به وسیله آن اطلاعات و احساسات خود را از طریق پیام های کلامی و غیرکلامی با دیگران در میان می گذاریم.

دوشنبه, 30 دی 1392 ساعت 22:22

پوستر:توانایی ارتباطی

یکی از نشانه های سلامت روانی،وجود روابط و ارتباطات اجتماعی است.وجود روابط گرم و صمیمی با انسانهای دیگر منبع ایمنی،اعتماد،راحتی و آسایش هر انسانی است.

دوشنبه, 30 دی 1392 ساعت 22:20

پوستر:توانایی تفکر انتقادی

منظور از تفکر نقاد آن است که فرد اطلاعات،گفته ها و نظرات و پیشنهادها را بررسی کند و هیچ اندیشه،پیشنهاد یا نظری را بدون ارزیابی نه رد کند و نه بپذیرد.

دوشنبه, 30 دی 1392 ساعت 22:19

پوستر:توانایی تفکر خلاق

تفکر خلاق یعنی:با ایجاد ارتباط بین چیزهای بی ارتباط یک راه تازه برای حل مسئله پیدا کردن

دوشنبه, 30 دی 1392 ساعت 22:18

پوستر:توانایی تصمیم گیری

تصمیم گیری ابزاری است که برای شکل دادن به آینده مثبت از آن استفاده می کنیم.

دوشنبه, 30 دی 1392 ساعت 22:16

پوستر:توانایی حل مسئله

مهارت حل مسئله فرد را قادر می سازد تا به طور موثرتری مسایل زندگی را حل کنند.مسایلی ماننداختلاف با اطرافیان،مشکلات تحصیلی،مواجهه با قانون،مشکلات اداری و مالی و ... چنانچه حل نشده باقی بمانند،استرس و فشار روانی ایجاد می کنند.

صفحه 1 از 2

اختلال حافظه، توهم، بدبینی و جنون روانی، سوغات مصرف شیشه است.                              والدین گرامی: با پرهیز از تحقیر، تنبیه بدنی و مقایسه، آسیب پذیری فرزندتان را در برابر اعتیاد کاهش دهید.                              باور نادرستی که خیلی ها را معتاد کرد: اگر ظرفیت داشته باشی، مصرف تفریحی مواد معتادت نمی کند.                             نوجوان عزیز: اعتیاد با این جملات شروع می شود: بیا امتحان کن، فقط یکبار.                             این خانواده ها مراقب باشند: خانواده های از هم پاشیده، بی بند و بار، سخت گیر و کم اطلاع در مورد اعتیاد.